Salon Fryzjerski Krotoszyn
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

Słownik najważniejszych pojęć

a) Administrator – Studio Fryzjerskie Styl i Elegancja z siedzibą przy ul. Fabrycznej 9 w Krotoszynie (63-700);
b) Użytkownik – osoba, która przekazuje dane osobowe Administratorowi
c) Serwis – strona internetowa Administratora, tj. www.studiofryzjerskiehania.pl
d) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

Administrator danych osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Studio Fryzjerskie Styl i Elegancja z siedzibą przy ul. Fabrycznej 9 w Krotoszynie (63-700). Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a) udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie w formularzu kontaktowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO);
b) świadczenia usług prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, RODO) .

Administrator Danych Osobowych dokłada najwyższych starań w celu ochrony danych osobowych i informacji, które gromadzi.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba to także: stanowisko służbowe, dane pracodawcy, PESEL, NIP, REGON. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator nie ujawnia, nie sprzedaje ani nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Może natomiast powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. W tej sytuacji Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zgromadzone. Mogą być przechowywane przez administratora również w przypadku, gdy istnieje możliwość wznowienia współpracy w późniejszym terminie. W przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie administrator zobowiązuje się do ich usunięcia.

Prawa Użytkowników

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
b) prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, które jego dotyczą;
c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informacje administratora

Administrator informuje, że podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne zarówno przy świadczeniu usług prawnych, jak i przy przesłaniu zapytania przy wykorzystaniu formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www Ponadto dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pliki „Cookies”

Serwis www:  używa plików „cookies”. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Administrator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych usług.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies). Administrator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą źle wpłynąć na funkcjonowanie strony internetowej, np. ograniczyć dostęp do niektórych funkcji.

Kontakt

Administratorem danych osobowych jest Studio Fryzjerskie Styl i Elegancja z siedzibą przy ul. Fabrycznej 9 w Krotoszynie (63-700). W przypadku wątpliwości kontakt możliwy również pod numerem telefonu: +48 781 253 103 lub e-mail: hania.pierunek@interia.pl

 KONTAKT

Studio Fryzjerskie Hania Styl i Elegancja
ul. Fabryczna 9, 63-700 Krotoszyn
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Salon Fryzjerski Hania Styl i Elegancja z siedzibą przy ul. Fabryczna 9 w Krotoszynie (63-700). Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.